News

“DOD” ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง เม.ย.นี้

“ดีโอดี ไบโอเทค” ประกาศเดินหน้า จ่อเริ่มทยอยส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดของกัญชง CBD – Hemp Seed Oil ให้กลุ่มลูกค้าเกือบ 40 ราย เมษายนนี้เป็นต้นไป ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ CBD กว่า 30 SKU กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) กว่า 20 SKU และกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของใบกัญชง กว่า 20 SKU มั่นใจปีนี้ปั้นรายได้ทั้งปีโต 20 % ตามเป้า

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ เร่งเดินหน้าเพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง ในส่วนของ CBD (Cannabidiol) ส่วนผสมน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) และจากโปรตีนเมล็ดกัญชงที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกว่า 0.2% ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความสวยงามและสุขภาพ โดยเตรียมทยอยส่งมอบให้กลุ่มลูกค้าเกือบ 40 ราย ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ CBD มากกว่า 30 SKU กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) กว่า 20 SKU และกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของใบกัญชงอีกประมาณ 20 SKU

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงต่อคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอเอกสารอนุญาตขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย.) ให้กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้หากขั้นตอนดังกล่าวแล้วเสร็จ ทาง DOD สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง DOD จะเป็นผู้ประกอบการรายแรกในตลาดที่ส่งมอบผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ CBD และขึ้นเลข อย. ให้ลูกค้าวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะส่งผลให้ DOD มีอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2565 ประมาณ 20% จากปีก่อน

ขณะที่บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด (SHT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ DOD ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจากกัญชง พืชกระท่อม และพืชสมุนไพรไทย ล่าสุด SHT ได้เริ่มดำเนินการสกัดสาร CBD ภายในโรงสกัดที่ได้มาตรฐานสากลเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมายเป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อจำหน่ายสารสกัด CBD ให้ DOD และกลุ่มผู้ประกอบทั่วไป เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว

“ช่วงที่ผ่านมากลุ่ม Contract Farming กลุ่มเกษตรกรพันธมิตร และเกษตรกรรายใหม่ๆ เสนอขายวัตถุดิบช่อดอกให้ทาง SHT เข้ามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ส่งผลให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับความต้องการของ DOD ที่จะนำ CBD และ THC ไปผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ลูกค้า รวมทั้ง SHT สามารถขายวัตถุดิบให้กลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย”

ล่าสุด บริษัทฯ เตรียมเซ็นสัญญากับพันธมิตรจากต่างประเทศอีก 2 ราย ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในไลน์ผลิตโดยจะเป็นการนำทั้งเครื่องผลิตด้านการสกัด สูตรการผลิต และองค์ความรู้ (Know-how) ของพันธมิตรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับไลน์การผลิตและการสกัดของทั้ง DOD และ SHT เพื่อเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้พัฒนาและต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากกัญชงได้อย่างครบวงจรแบบ One Stop Service Solution ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ New S-Cure อย่างเต็มรูปแบบในปี 2565

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...